Aquí més endavant desenvoluparem les finalitats i activitats que durà a terme l’associació CoHabitem Sarrià.